Tiến độ xây dựng dự án chung cư UDIC Westlake

Những ngày cuối tháng 3/2017, chủ đầu tư UDIC Westlake đã chính thức xây dựng đúng tiến độ phần móng, huy động đủ trang thiết bị cần cẩu, máy khoan và máy xúc đến tại công trường UDIC Westake Võ Chí Công – và triển khai xây dựng nhanh chóng tại dự án.

Sau 5 tháng dự án được triển khai, mới đây, chúng tôi mới có dịp thực hiện chuyến khảo sát dự án, ghi lại những hình ảnh mới nhất về tiến độ dự án UDIC Westlake Tây Hồ. Bên cạnh đó chúng tôi cũng đánh giá cao không khí lao động khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc về an toàn lao động tại công trường dự án.  Hiện tại, do chính chủ đầu tư UDIC đang tiến hành thi công phần móng của dự án.

Hình ảnh tiến độ xây dựng dự án chung cư UDIC Westlake

Những hình ảnh về dự án chung cư Udic Westlake  Tây Hồ cập nhật ngày 06/06/2017: 

Tiến độ 06-06-2017

Tiến độ 06-06-2017

Những hình ảnh về dự án chung cư Udic Westlake  Tây Hồ cập nhật ngày 06/05/2017: 

Tiên độ 06-05-2017

Tiên độ 06-05-2017

Tiên độ 06-05-2017

Những hình ảnh về dự án chung cư Udic Westlake  Tây Hồ cập nhật ngày 18/03/2017:

 

Tiến độ xây dựng dự án chung cư UDIC Westlake

Tiến độ xây dựng dự án chung cư UDIC Westlake 2

Nguồn : http://www.sanudic.com/tien-do-xay-dung-du-an-chung-cu-udic-westlake.html