Trang chủ » Tiến độ thi công

Tiến độ thi công

Tiến độ xây dựng dự án chung cư UDIC Westlake

Tiến độ xây dựng dự án chung cư UDIC Westlake

Những ngày cuối tháng 3/2017, chủ đầu tư UDIC Westlake đã chính thức xây dựng đúng tiến độ phần móng, huy động...

» Xem chi tiết