Hướng dẫn và Download file Excel báo cáo tài chính theo Thông tư 200 có thể bạn chưa biết

Nếu bạn chưa biết cách lập báo cáo tài chính, trong bài viết này mình xin chia sẻ với bạn đọc download file excel báo cáo tài chính theo Thông tư 200 để hỗ trợ các bạn lập báo cáo tài chính thật chính xác.

Hướng dẫn và download file Excel báo cáo tài chính 

Hướng dẫn cách thực hiện báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp

Mục đích lập báo cáo tài chính của các doanh nghiệp là gì?

Hệ thống báo cáo tài chính được thiết lập cho các doanh nghiệp với các mục đích như sau:

Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, và toàn diện nhất về vấn đề liên quan đến tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp; tình hình, kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh  trong một năm tài chính của doanh nghiệp.

Cung cấp thông tin kinh tế để đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp; đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm tài chính đã qua và dự đoán cho tương lai. 

Thông tin của báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng để đưa ra những quyết định về quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp, chủ  doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các chủ sở hữu,  các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu quản lý thông tin vĩ mô của Nhà Nước.

Các đối tượng áp dụng hệ thống báo cáo tài chính

Tất cả doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước bao gồm các công ty đó là: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh,  công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân, các hợp tác xã đều phải  áp dụng hệ thống báo cáo tài chính năm.

Còn lại với các doanh nghiệp Nhà nước, công ty TNHH nhà nước một thành viên, công ty cổ phần niêm yết chứng khoán, hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng không áp dụng hệ thống báo cáo tài chính năm.

Việc lập báo cáo tài chính và trình bày báo cáo này của các doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán được ban hành do Bộ Tài Chính hoặc chấp thuận cho ngành.

download file excel báo cáo tài chính

Theo thông tư 200, hệ thống báo cáo tài chính gồm

Theo quy định, bộ báo cáo tài chính bắt buộc cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (trong trường hợp hoạt động liên tục) bao gồm các mẫu sau:

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm (Mẫu số B02-DNN).
  • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp đang hoạt động (Mẫu số B09 – DNN).
  • Bảng cân đối tài khoản của doanh nghiệp (Mẫu số F01 – DNN).
  • Bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DNN) thì không bắt buộc.

Cơ sở lập báo cáo tài chính

  • Sổ kế toán tổng hợp
  • Sổ kế toán chi tiết hay bảng tổng hợp chi tiết tùy theo doanh nghiệp
  • Báo cáo tài chính năm trước

Với đối tượng là các doanh nghiệp siêu nhỏ thì bộ báo cáo tài chính bắt buộc sẽ bao gồm:

Một là, Báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp (Mẫu số B01 – DNSN).

Hai là, Báo cáo kết quả kinh doanh trong năm của doanh nghiệp (Mẫu số B02 – DNSN).

Ba là, Bảng thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp (Mẫu số B09 – DNSN).

Lưu ý:

Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể sửa đổi hoặc bổ sung báo cáo tài chính sao cho phù hợp, và được Bộ Tài chính chấp thuận.

download file excel báo cáo tài chính

Trách nhiệm, thời hạn lập và nộp Báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Trong vòng 3 tháng (90 ngày kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính), doanh nghiệp nộp bản BCTC đầy đủ lên cơ quan thuế, và các cơ quan có chức năng liên quan là cơ quan thống kê và cơ quan  đăng ký kinh doanh.

Đối với các công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, các hợp tác xã, công ty cổ phần có gửi báo cáo tài chính năm có thời hạn chậm nhất cho phép là 3 tháng (90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính).

Còn với những doanh nghiệp tư nhân không vốn đầu tư của nhà nước, hay là các công ty hợp danh thì có thời hạn gửi báo cáo tài chính năm theo yêu cầu chậm nhất là 1 tháng ( trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm hoạt động tài chính của doanh nghiệp.)

Tùy theo nhu cầu mà các doanh nghiệp trong  nước có thể lập báo cáo tài chính trong các khoảng thời gian khác nhau nhau  như lập theo tháng, hay theo quý để phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh và sản xuất của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp có trụ sở được đặt trong công nghiệp, khu chế xuất, các khu công nghệ cao thì bạn cần nộp báo cáo tài chính cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao trong trường hợp được yêu cầu.

download file excel báo cáo tài chính

Nơi nhận báo cáo tài chính theo quy định sau:

  • Cơ quan thuế
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh
  • Cơ quan thống kê

Để hoàn thành báo cáo tài chính, bạn hãy download file Excel báo cáo tài chính theo Thông tư 200 theo mẫu dưới đây nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *