ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN MỚI NHẤT

Đấu giá tài sản là một hình thức bán tài sản sở hữu có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo những nguyên tắc, trình tự, và các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, luật đấu giá tài sản đang có những sự thay đổi nhất định, chính vì vậy bạn cần cập nhật để tránh mất quyền lợi. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến luật đấu giá tài sản mới nhất cho bạn tham khảo nhé.

luật đấu giá tài sản mới nhất

Đấu giá tài sản là gì?

Đấu giá tài sản được hiểu là một hình thức bán tài sản sở hữu thông qua các thủ tục trả giá công khai giữa hai hay nhiều người muốn mua và người trả giá cao nhất sẽ là người được quyền mua tài sản bán.

luật đấu giá tài sản mới nhất

Thông thường, đấu giá tài sản có hai hình thức. Một có thể là bắt buộc theo quyết định của Tòa án hoặc là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hai là tự nguyện theo đúng như nhu cầu của chủ sở hữu tài sản. Người bán tài sản sở hữu có thể tự tổ chức đấu giá hoặc là bán tài sản thông qua người bán đấu giá.

Ở Việt Nam, thông thường những người bán đấu giá sẽ là những trung tâm dịch vụ bán đấu giá do Sở Tư pháp trực tiếp quản lý hoặc là các thương nhân hoạt động bán đấu giá chuyên nghiệp tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Thông thường, theo luật đấu giá tài sản mới nhất thì để đấu giá một tài sản sở hữu, người bán đấu giá sẽ phải đưa ra giá khởi điểm cho tài sản muốn bán, và phải trưng bày tài sản để người muốn mua xem trước. Sau đó, những người muốn mua tài sản đấu giá sẽ tham gia trả giá theo đúng thủ tục quy định của pháp luật. Người giành được quyền mua tài sản sẽ là người trả giá cao nhất.

Những điểm mới của luật đấu giá tài sản mới nhất hiện nay

Ngày 17/11/2016, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 với 8 chương và 81 điều. Việc này đã đánh một dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện và thống nhất khung pháp lý điều chỉnh các hoạt động đấu giá tài sản. 

Một trong những điểm mới của luật đấu giá tài sản mới nhất năm 2016 so với Nghị định số 17/2010/NĐ-CP được thông qua vào ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản là về trình tự, thủ tục trong đấu giá tài sản. Luật đấu giá tài sản được ban năm 2016 thì có tính chặt chẽ hơn và đảm bảo tính minh bạch, khách quan.

Cụ thể một số thay đổi của luật đấu giá tài sản mới nhất về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản là đã khắc phục những hạn chế, vướng mắc của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, được chính phủ ban hành. Luật đấu giá tài sản theo nghị định số 17/2010/NĐ-CP đã tách bạch được các quy trình bán đấu giá so với các quy trình trước và sau khi tổ chức bán đấu giá.

luật đấu giá tài sản mới nhất

Bên cạnh đó, các quy định trình tự, thủ tục đấu giá các loại tài sản chung mà pháp luật Việt Nam quy định phải bán thông qua đấu giá đã theo hướng chặt chẽ hơn, đảm bảo tính minh bạch và khách quan. do đó, nó đã hạn chế tối đa các tình trạng “quân xanh, quân đỏ” hay “móc nối, thông đồng, dìm giá”,….

Hơn nữa, theo luật bán đấu giá tài sản mới thì đã có thêm quy định phải xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân liên quan để tránh gây thất thoát đối với tài sản của Nhà nước. 

Theo đó, quy định này được thể hiện rất rõ qua các quy định của nhà nước về việc niêm yết thông tin đấu giá tài sản; tổ chức đăng ký tham gia đấu giá; các thủ tục đăng ký tham gia đấu giá; các hình thức đấu giá…

Một điểm nổi bật trong luật đấu giá tài sản mới nhất là quy định về việc người tham gia đấu giá bắt buộc phải nộp tiền đặt trước và khoản tiền này do cơ quan tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận. Nhưng giá đặt cọc phải tối thiểu là 5% và tối đa là 20% so với giá khởi điểm của tài sản đấu giá. 

Trước đây theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP năm 2010 thì khoản tiền đặt trước chỉ tối thiểu là 1% và tối đa 15% so với giá khởi điểm. Hiện nay, theo quy định, các tổ chức đấu giá tài sản chỉ được quyền thu tiền đặt trước trong 3 ngày làm việc. 

Ngoài ra, phải trước ngày mở cuộc đấu giá, không được tự ý sử dụng tiền đặt trước vào bất kỳ mục đích nào khác. Khoản tiền đặt trước này sẽ được hoàn trả lại cho người tham gia đấu giá nếu họ không trúng đấu giá trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Đặc biệt, khắc phục những hạn chế của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP năm 2010 về việc quy định những người không được tham gia đấu giá thì hiện nay tại khoản 4, điều 38, luật đấu giá tài sản quy định về những người không được đăng ký tham gia đấu giá đã phù hợp hơn với thực tiễn. Với việc quy định như hiện nay thì đã bảo đảm được quyền con người theo các quy định tại Hiến pháp.

Chúng tôi vừa chia sẻ cho các bạn những thông tin liên quan về luật đấu giá và những điểm mới của luật đấu giá tài sản mới nhất theo số 01/2016/QH14. Hi vọng rằng bạn đã cập nhật những thông tin mới nhất và bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong việc đấu giá tài sản.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *