Tìm hiểu đơn vị chủ trì và thủ tục tiến hành thẩm tra thiết kế cơ sở

Sự phát triển của nền kinh tế thị trường kéo theo đời sống xã hội cũng ngày một được cải thiện, việc hoàn thiện các cơ sở hạ tầng cũng ngày càng cần thiết hơn.  Theo đó, Bộ xây dựng ban hành ra các văn bản cụ thể hướng dẫn về vấn đề thiết kế, thẩm định, phê duyệt dự án để các dự án được thực hiện chất lượng và hiệu quả hơn. Sau đây, bài viết sẽ giúp bạn đọc hiểu về đơn vị nào có thẩm quyền thẩm định các công trình và hướng dẫn thẩm tra thiết kế cơ sở sao cho đúng quy định.

thẩm tra thiết kế cơ sở
Thẩm định thiết kế cơ sở là một  bước quan trọng trong xây dựng

Đơn vị chủ trì thẩm tra thiết kế cơ sở 

Sau khi thiết kế cơ sở được hoàn thành xong thì thiết kế này sẽ được đưa ra cho hội đồng thẩm định tiến hành đánh giá chất lượng công trình xây dựng đó xem kết quả như thế nào. Các đơn vị có được quyền thẩm định bản thiết kế cơ sở còn phải phụ thuộc vào loại hình dự án xây dựng và đơn vị chủ trì.

 Đối với công trình cấp đặc biệt, dự án đầu tư xây dựng cấp I trừ phần thiết kế liên quan đến công nghệ thì sẽ tùy vào loại công trình xây dựng, các cơ quan chủ trì sẽ có quyền đánh giá và thẩm định thiết kế cơ sở. 

 • Đối với các công trình giao thông trừ dòng công trình mà do Bộ Xây dựng quản lý thì đơn vị chủ trì thẩm định là Bộ Giao thông vận tải
 •  Các loại công trình công nghiệp, công trình dân dụng, vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công nghiệp nhẹ và công trình giao thông trong đô thị thì Bộ Xây dựng là đơn vị chủ trì 
thẩm tra thiết kế cơ sở
Mỗi một công trình sẽ có đơn vị chủ trì thẩm định riêng
 • Các công trình về nông nghiệp, phát triển nông thôn thì khi đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị thẩm định chủ trì đánh giá thiết kế 
 • Còn với các công trình như: trạm biến áp, nhà máy điện, dầu khí, hầm mỏ, các công trình về công nghiệp chuyên ngành… (trừ công nghiệp nhẹ) thì đơn vị chủ trì  là do Bộ Công Thương thẩm định 
 • Đối với các loại công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh thì Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Công an sẽ là chủ trì thẩm định.

Đối với các công trình, dự án từ cấp II trở xuống ở trên địa bàn tỉnh thì Các sở chuyên ngành như: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.. sẽ là đơn vị đứng ra chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở trừ phần thiết kế về công nghệ.  

Thủ tục tiến hành thẩm tra thiết kế cơ sở

Cách thức để thực hiện, bao gồm các bước đơn giản:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ cần thẩm định trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Bộ phận một cửa tiếp nhận
 • Nhận lại kết quả giải quyết trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc có thể nhận qua đường bưu điện.

Thành phần và số lượng hồ sơ yêu cầu thẩm định

thẩm tra thiết kế cơ sở

Tờ trình đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở của Chủ đầu tư hoặc tờ trình để điều chỉnh bản thiết kế cơ sở 

Bản sao văn bản về chủ trương đầu tư hoặc là Bản sao văn bản về chủ trương điều chỉnh của cấp có thẩm quyền (trong trường hợp trình để điều chỉnh);

Nhiệm vụ về bản thiết kế được phê duyệt;

Lập các bản thuyết minh theo quy định ở Khoản 1 điều 54 của Luật Xây dựng 2014 bao gồm có: Thuyết minh thiết kế cơ sở; Nội dung thiết kế cơ sở (gồm Thuyết minh thiết kế cơ sở và các bản vẽ thiết kế cơ sở đính kèm)

Hồ sơ bản đã được thẩm định thiết kế cơ sở và phê duyệt gồm có: Quyết định phê duyệt, bản thuyết minh và bản vẽ 

Báo cáo tình hình, kết quả khảo sát xây dựng bao gồm có:

 • Báo cáo kết quả về khảo sát địa hình của khu vực xây dựng, thi công công trình
 • Báo cáo về kết quả khảo sát của địa chất khu vực xây dựng, công trình kèm theo các tài liệu khảo sát khác (nếu có).

Biên bản nghiệm thu các báo cáo về kết quả khảo sát xây dựng như: địa hình, địa chất của các chủ đầu tư

Hồ sơ xét quy hoạch chi tiết xây dựng (bản vẽ, quyết định) đã được phê duyệt 

Các văn bản có thẩm quyền của các cấp về:

 • Quyền được sử dụng đất (nếu có)
 • Quyền được sử dụng các hệ thống hạ tầng, kỹ thuật  ở bên ngoài công trình (nếu có)

Tính an toàn trong việc vận hành các công trình ngầm cùng với các yêu cầu khác liên quan (nếu có);

Kết quả của việc thi tuyển kiến trúc (đối với các loại công trình có quy định phải thi tuyển kiến trúc), gồm có:

 • Quyết định phê duyệt của phương án kiến trúc được chọn từ chủ đầu tư
 • Hồ sơ bản vẽ các phương án kiến trúc được lựa chọn.

Các văn bản thẩm duyệt, các ý kiến về giải pháp phòng chữa cháy hay các báo cáo đánh giá được tác động môi trường hoặc về cam kết bảo vệ môi trường của cơ quan có đủ thẩm quyền (nếu có).

Văn bản về sự thỏa thuận độ cao theo Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ra ngày 06/5/2016  (nếu có)

Hồ sơ đánh giá năng lực của các đối tác nhà thầu:

 •  Thông tin, bản sao các chứng chỉ chứng minh năng lực hoạt động xây dựng của các bên nhà thầu lập dự án, nhà thầu khảo sát hay thiết kế cơ sở;
 • Chứng chỉ hành nghề, các thông tin năng lực, các chức danh của chủ nhiệm khảo sát, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế  hay chủ nhiệm đồ án thiết kế (bản sao chứng thực hoặc bản sao từ bản gốc đều được).
 • Hồ sơ chuẩn bị: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết:

 • Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (đối với dự án nhóm A): không quá 24 ngày làm việc
 • Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (đối với dự án nhóm B): không quá 16 ngày làm việc 
 • Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (đối với dự án nhóm C): không quá 12 ngày làm việc.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo được tính pháp lý hoặc chưa đảm bảo được về tính chuyên môn mà cần phải bổ sung, chỉnh sửa thì các chuyên viên phải xử lý, dự thảo văn bản để trình lên lãnh đạo sở ký duyệt văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung

Đơn vị thực hiện  thủ tục về hành chính: Tổ chức

Phí thẩm định

Phí thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện theo thông tư 209/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ra ngày 10/11/2016,  tính theo tỷ lệ %, cụ thể bằng 50% định mức tỷ lệ.

Tất cả những vấn đề trước, trong và sau quá trình thi công xây dựng đều được pháp luật quy định rõ ràng. Chính vì vậy, cần phải tìm hiểu và nắm bắt để biết được quy trình thi công cũng như các thủ tục để thực hiện cho đúng. Đặc biệt là khâu thẩm tra thiết kế cơ sở càng cần phải đặc biệt chú ý, để làm nền tảng thực hiện các bước tiếp theo. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *