Tìm hiểu thông tin về biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế

Ngày nay, khi dự án được tiến hành từ khâu thiết kế cho đến hoàn tất thi công thì các doanh nghiệp, cá nhân đều cần thực hiện các biên bản nghiệm thu về mức độ hoàn thành cũng như các chất lượng, hiệu quả của khối lượng công việc cần xử lý. Nếu không hay thường xuyên đảm nhận các mẫu biểu này thì cũng sẽ gặp một vài trở ngại. Nội dung bài viết này sẽ cung cấp đến người đọc những thông tin cơ bản về các mẫu biên bản nghiệm thu nói chung và mẫu biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế nói riêng. 

Khái niệm về biên bản nghiệm thu

Biên bản nghiệm thu công trình là mẫu biên bản được lập ra để thẩm định hoặc để kiểm tra, đánh giá về chất lượng sản phẩm đã được lắp đặt, thi công tại mỗi công trình hay dự án xây dựng. 

Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng các công trình là mẫu biên bản được soạn và thực hiện nghiệm thu khâu thiết kế. 

Mỗi mẫu biểu sẽ thể hiện các nội dung của biên bản, thời gian, địa điểm lập biên bản một cách cụ thể, rõ ràng. 

biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế
Biên bản nghiệm thu có vai trò rất quan trọng đối với quá trình hoàn thiện công trình

Vai trò của các mẫu biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế trong xây dựng công trình

Các mẫu biên bản đều phải tuân theo các quy định hiện hành về xây dựng. Theo thuộc điều 5 của thông tư số 26/2016/TT-BXD ra ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng bộ xây dựng quy định rất chi tiết về vấn đề quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Quy định như sau: “sau khi hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được phê duyệt, thẩm định thì chủ đầu tư phải kiểm tra khối lượng công việc đã thực hiện, sự phù hợp về quy cách, số lượng hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng bằng văn bản gửi đến nhà thầu thiết kế nếu đạt yêu cầu”

Đồng thời thì việc nghiệm thu hồ sơ thiết kế giữa chủ đầu tư và các nhà tư vấn thiết kế phải được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật về hợp đồng xây dựng. Vì vậy, biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế vừa giúp kiếm định chất lượng thiết kế vừa phù hợp với quy định pháp luật.

Mẫu nghiệm thu hạng mục của công trình

  • Mẫu biên bản nghiệm thu việc hoàn thành các hạng mực xây lắp, thi công công trình cần phải được trình bày rõ ràng đầy đủ các thông tin về: tên công trình, địa điểm, hạng mục xây dựng tương tự như mẫu biên bản hoàn thành công việc. Toàn bộ các thông tin về các thành phần nghiệm thu, đối tượng nghiệm thu, thời gian nghiệm thu đều cần được trình bày một cách chi tiết để làm cơ sở đối chiếu, kiểm tra các kết quả nghiệm thu so với thực tế.
  • Bên cạnh đó thì biên bản này cũng là mẫu biên bản nghiệm thu, bàn giao sử dụng ở trong các lĩnh vực xây dựng để thể hiện rằng hợp đồng được xây lắp đã hoàn thành đồng thời thì ở trong mẫu biên bản nghiệm thu, bàn giao cũng cần phải nêu rõ được thông tin về bên bàn giao và bên nhận bàn giao.
  • Khác với biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế chỉ nghiệm thu một đối tượng thì bản nghiệm thu các hạng mục còn được dùng để cho ban tư vấn, quản lý nhận xét, đánh giá về công việc do nhà thầu xây lắp, thi công. Để từ đó có thể đưa ra được các kết luận có chấp nhận được công trình này vào để sử dụng hay không. Nếu có những sai lệch thì cần phải xử lý, sửa chữa cũng như đưa ra mốc thời gian cần hoàn thành.

Biên bản nghiệm thu xác nhận hoàn thành công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu về việc hoàn thành công trình được đưa vào sử dụng với mục đích ghi chép lại việc công trình đã được thi công xong xuôi và có thể bắt đầu đưa vào sử dụng. Trong biểu mẫu biên bản nghiệm thu công trình  hoàn thành này cần phải nêu rõ được các hạng mục công trình về địa điểm xây dựng, các thành phần tham gia cũng như đánh giá chất lượng công trình nghiệm thu…

biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế

Tương tự như biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế thì mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình cũng cần phải được trình bày một cách rõ ràng, bao gồm những đánh giá công trình có được nghiệm thu và chấp nhận đưa công trình hoàn thiện vào sử dụng hay không. Nếu như không được nghiệm thu thì cần nêu ra được các yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện để bên thi công nắm được và tiến hành xử lý. 

Mẫu nghiệm thu về khối lượng công trình

Đối với mẫu biên bản nghiệm thu liên quan đến khối lượng công trình hoàn thành thì cũng không khác các biên bản khác. Nội dung của biên bản nghiệm thu khối lượng công trình thì sẽ thể hiện rõ được những công việc đã được hoàn thành, công việc nào còn phải sửa chữa, xử lý. Đây cũng là mẫu biên bản dùng làm căn cứ để đánh giá chất lượng công việc của các bên liên quan, tiến hành thực hiện công việc. 

Trong lĩnh vực thi công, xây dựng  hiện nay, các biểu mẫu, biên bản nghiệm thu thực sự đóng vai trò rất quan trọng. Từ biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế cho đến nghiệm thu hạng mục, khối lượng công trình và nghiệm thu hoàn thành. Mỗi một khâu đều cần được giám sát, đánh giá một cách cụ thể để tránh tình trạng công việc thiếu hiệu quả, không hoàn thành theo tiến độ thi công, để có thể bàn giao lại cho chủ đầu tư theo đúng thỏa thuận ban đầu. 

Vậy nên, những thông tin về các mẫu biên bản đưa ra sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn về vai trò của biên bản nghiệm thu liên quan đến công trình và mẫu biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế lúc ban đầu. Mỗi một công đoạn đều cần phải chú ý, kiểm tra kĩ lưỡng. Có như vậy thì mới tạo nên được một tổng thể công trình đạt chất lượng tốt nhất sau khi hoàn thành.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *